Меню
Наші магазини
Наша адреса:
Час роботи
Час роботи магазину:
  • 09:00 до 18:00

Політика безпеки

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


1. Загальні положення

1.1. Даний Договір купівлі-продажу (далі — «Договір») є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою — пропозицією Продавця укласти публічний договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через Інтернет-магазин Продавця, який розміщено за адресою: https://fox-lingerie.com/ з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу Товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.

2. Визначення термінів

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни, які вживаються у такому значенні:

«Товар» — опублікований на Сайті перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку через інтернет-магазин Продавця.

«Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізацію Товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину (угоди).

«Продавець» — Фізична особа-підприємець Гензель Юліана Русланівна, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 062 000 0000 009906 від 03.11.2016, реєстраційний номер облікової картки платника податків 347308442, місце реєстрації (проживання): 17500, м. Прилуки, вулиця Вокзальна 11, кв. 3.

«Покупець» фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– оброблення та доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Ціна Товару

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

4.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження на рахунок Продавця грошових коштів.

4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті інтернет-магазину в розділі «ДОСТАВКА».

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину за його наявності.

5.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

5.3. При відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний про це проінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).

5.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.

6. Порядок оплати замовлення та доставка

6.1. Способи оплати, порядок і терміни доставки Товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА». Порядок і умови доставки замовленого Товару Покупець погоджує з оператором Інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

7. Повернення та обмін Товару. Розірвання Договору

7.1. Покупець має право обміняти отриманий Товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за дотриманням всіх наступних умов в сукупності:

7.1.1. Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

7.1.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню (наприклад, спідня білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та інші).

7.2. Покупець не має права повернути або обміняти спідню білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин.

7.3. Покупець не має права повернути подарунковий сертифікат, продовжити строк його дії (після шести місяців з моменту покупки сертифікат вже не дійсний), або повернути кошти, які залишилися на сертифікаті після його обміну на Товар.

7.4. Покупець не має права обміняти подарунковий сертифікат, придбаний зі знижкою на Товари зі знижкою.

7.5. Покупець не має права використання промокоду для Товарів зі знижкою.

7.6. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

7.7 Покупець не має можливості повернути кошти, можливий обмін на сертифікат номіналом вартості попередньої покупки, який діє 6 місяців з дати отримання.

7.8 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, що підтверджується висновком експертизи, Покупець має право на власний вибір, або вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця.


8. Права та обов’язки сторін

8.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

8.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

8.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за незначну невідповідність кольору Товару, що може відрізнятися від кольору на сайті виключно через різні колірні передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://fox-lingerie.com/.

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.